Miljöarbete

Företagets ansvar:

Solekens hemservice AB ambition är att vara en leverantör som utför ett aktivt miljöarbete med ständiga förbättringar och som kan tillhandahålla miljöanpassade produkter inom sitt område. 

 

Samhällsansvar:

Vi arbetar kontinuerligt med att informera oss om gällande lagstiftning och följa de lagar och bestämmelser som är tillämpliga för verksamheten.

 

Kretsloppet:

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra methoder och rutiner för att minska inverkan på miljön och hushålla med naturresurserna.

  • Vi städar med microfiber 
  • Vi tvättar allt material och använder oss inte av engångsmaterial 
  • Vi använder oss enbart av miljöcertifierade medel så långt det är möjligt.

 

Personalansvar:

Solekens hemservice informerar och internutbildar sina medarbetare att arbeta på ett miljövänligt sätt, för att spara på naturresurserna för att inte påverka miljön negativt.